ЯКІСТЬ ТА ЕКОНОМІКА СІВБИ МОДЕРНІЗОВАНОЮ СІВАЛКОЮ NIKA ВІД VELES AGRO

4 червень 2019

Нові технічні рішення втілені в конструкції модернізованої сівалки NIKA та її технологічні можливості дозволяють сьогодні запропонувати аграріям оптимальні технології вирощування зернових в умовах глобального потепління та нестачі ґрунтової вологи.СТРУКТУРА ҐРУНТУ ТА ВОЛОГОНАКОПИЧЕННЯ
Останні дослідження українських вчених свідчать, що формування на поверхні та в кореневмісному шарі ґрунту зернистої та грудкуватої структури сприяє зниженню випаровування вологи та додаткового накопичення її в нижніх горизонтах. Особливо це важливо в умовах не стійкого, а тим більше недостатнього зволоження.
Традиційно перед початком сівби рекомендується проводити передпосівну культивацію для формування щільного посівного ложе на глибині заробки насіння та забезпечення дружних сходів. Необхідність виконання цього агротехнічного прийому зрозуміло всім.
В той же час згідно результатів багаторічних досліджень Малієнка А. М. з порівняння повітропроникності шару чорнозему (0‒40 см) в залежності від різних прийомів підготовки ґрунту в результаті поверхневого обробітку (передпосівної культивації) та створення на поверхні дрібнозернистої структури різко скорочується надходження повітря та відповідно зменшується водопроникність цього шару ґрунту. Така структура створює перепони для проникнення та накопичення вологи в кореневмісних шарах ґрунту навіть більше ніж плужна підошва. До того ж в результаті капілярної активності дрібнозернистих структур ґрунту різко зростають втрати уже накопиченої продуктивної вологи.
Звичайно, для отримання дружних сходів, необхідно створити умови за яких насінина швидко вбере в себе вологу, а це забезпечується внаслідок значного контакту її поверхні з ґрунтом. Для цього він повинен бути мілкий дрібнозернистий, що можливо завдяки проведенню передпосівної культивації. Але в подальшому це може негативно впливати на вологозабезпечення посівів в наступні етапи розвитку рослин в результаті зниження вологопроникності та збільшення непродуктивних втрат накопиченої вологи.

ВИБІРКОВИЙ ОБРОБІТОК
З урахуванням викладеного логічним було б запропонувати аграріям конструкцію сошникової сівалки, яка сама може забезпечити формування дрібнозернистої структури ґрунту в зоні розміщення насіння без попередньої культивації, що дозволить отримати хорошу динаміку сходів. При цьому міжряддя не буде оброблено, в ньому буде збережено природну (зернисту та грудкувату) структуру ґрунту, що забезпечить високу водопроникність та накопичення вологи. Така собі подібність відомої технології Strip-till.
Забезпечити такий вибірковий обробіток ґрунту здатна модернізована зернова сівалка NIKA виробництва Veles Agro.
Основні аспекти модернізації направлені на покращення стабільності ходу сошника сівалки навіть за умов неякісного попереднього обробітку ґрунту. Для цього поводки сошникових груп були закріплені на єдиному центральному валу за допомогою пружинно-демпферних гумових елементів.
За допомогою регулювання кута повороту центрального валу створюється необхідне, єдине для всіх сошників притискне зусилля, а його стабільність забезпечується через регульований з кабіни трактора гідроакумулятор.
Пружинно-демпферні елементи модернізованої сівалки забезпечують не тільки притискне зусилля, а й виступають як амортизатори, суттєво знижуючи коливання сошника в вертикальному та горизонтальному напрямках, чим гарантується стабільна глибина висіву насіння.
Для запобігання зайвого заглиблення сошника та копіювання профілю поверхні ґрунту кожна посівна секція спирається на заднє опорно-прикочуюче колесо, яке додатково забезпечує якісне ущільнення ґрунту та створює необхідний його контакт з насінням.

ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Результати оцінки якості роботи сівалки за показником рівномірності розміщення насіння по глибині (рис. 1) засвідчують що попередня версія сівалки забезпечує розміщення в середньому та двох суміжних шарах ґрунту 72‒75% висіяного насіння, а в модернізованої сівалки цей показник значно вищий і становить 94‒98%.

Для перевірки ефективності роботи нової сівалки також був проведений спеціальний тест, суть якого полягала в створенні штучної перешкоди та фіксації коливань сошника при наїзді на неї. Експеримент проводився на робочих швидкостях до 12 км/год.
При наїзді на перешкоду, яка призводила до повного вимілювання сошника з ґрунту пружинна підвіска попередньої версії сівалки забезпечувала його повернення на встановлену глибину через 18‒20 см, після чого сошник ще 5‒6 см коливався і нестабільно тримав глибину. У модернізованій версії пружинно-демпферна підвіска уже через 2‒3 см дуже швидко повертала та стабілізувала хід сошника на оптимальній глибині. Таким чином, ми ще раз отримали підтвердження, що фізико-механічні характеристики пружинно-демпферної підвіски ефективно нівелюють неоднорідності в ґрунті з якими стикається сошник та забезпечують здійснення високоякісного посіву. При цьому в зоні рядка створюється дрібнозерниста структура ґрунту, а міжряддя залишаються необробленими з середньозернистою та грудкуватою структурою.
За такої якості посіву та рівномірного розміщення насіння на глибині передпосівний обробіток не потрібний, а для боротьби з бур’янами можна застосувати хімічні засоби боротьби. Створена дрібнозерниста структура ґрунту в рядку забезпечує дружні сходи, а зерниста та грудкувата в міжряддях має високу водопроникність верхніх шарів ґрунту та дозволяє акумулювати опади в нижніх шарах.

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА
Як свідчать агротехнологічні досліди останніх двох десятиліть проведені на різних культурах та ґрунтах створення зернистої та грудкуватої структури кореневмісного шару ґрунту без інтенсивного мульчування її поверхні дозволяє додатково накопичити і утримати в період вегетації рослин біля 50‒60 мм вологи. Така кількість додаткової вологи є суттєвим додатком для отримання стабільних врожаїв і в змозі забезпечити збільшення урожайності на 5‒7 ц/га зерна.
Модернізована сівалка NIKA з пружинно-демпферними елементами підвіски сошника забезпечує якісне формування посівного ложа та підвищення на 20‒25% (майже до 100%) частки насіння висіяного на оптимальну глибину. Це також є суттєвим підґрунтям для отримання дружних сходів та рівномірному розвитку рослин, що забезпечує додаткове отримання 1‒2 ц/га зерна.
Щодо тенденцій розвитку аграрного сектору, то в провідних країнах світу його основу складають невеликі та середні підприємства в яких власник сам безпосередньо і щоденно приймає участь в процесі виробництва. В Україні до таких можна віднести господарства з площею угідь 50‒2000 га. Саме для таких підприємств і створено модернізовану сівалку NIKA з шириною захвату 4‒6 м. Така ширина дозволяє агрегатувати їх з тракторами потужністю 80‒150 к. с., забезпечуючи високу продуктивність та сівбу зернових в оптимальні строки.

ВИСНОВКИ
Поєднання сучасних тенденцій розвитку конструкцій зернових сівалок та нових підходів в обробітку ґрунту є основою отримання стабільно високих врожаїв зернових для високорентабельного ведення рослинництва.
Модернізована сівалка NIKA значно розширює технологічні можливості господарств і дозволяє їм реалізовувати нові, енергоощадні агротехнологічні прийоми.
Окупність нових модернізованих сівалок шириною захвату 4 та 6 м в господарствах з площею угідь 500‒2000 га становить не більше 2 років.