Bulgaria

Ltd. "Mihul 2009", the dealer "Zdravets" 5809 Pleven Bulgaria

+359 878 43 04 14

+359 877 97 57 37

+38 064 821 262

mihul2009@mail.bg

Ltd. "VELES AGRO BG", the dealer region Dobrich, Stozher, zip code 9350, 78A Opalchenska street

+359 879 00 88 38

+359 898 55 79 80

g.stoyanov@velesagro.bg

k.atanasov@velesagro.bg